Różne rodzaje psychoterapii

W zależności od przypadku, sytuacji, a także potrzeb pacjentów są organizowane różne formy terapii w których biorą udział. Warto skupić się na terapii Gestalt, jaki i terapii narracyjnej.

Pierwszą z nich jest zatem Gestalt psychoterapia Warszawa pomaga w tej sposób tysiącom pacjentów każdego roku i odnosi w tym polu ogromne sukcesy. Jest to forma terapii humanistycznej, która opiera się na pewny przeświadczeniu, że człowiek jest bardzo złożoną jednostką. Jeżeli chodzi o cel tej metody, przede wszystkim ma pomóc w zwiększeniu świadomości u pacjenta, by zdawał sobie sprawę, iż może czerpać wiele korzyści z życia, cieszyć się nim i odczuwać radość. Może w tym celu korzystać z własnych możliwości, a także ze swojej wewnętrznej siły oraz możliwości, które posiada. Pacjent może zatem poznać lepiej samego siebie, także obudził uśpiony od wielu lat potencjał, który w nim tkwi. Oczywiście może także osiągnąć harmonię w swoim wnętrzu, dowiedzieć się o sobie więcej prawd, których do tej pory nie odkrył, a także wyeliminować wszystkie stereotypy, którymi kierował się w myśleniu na swój temat. Im bardziej jest świadomy własnego ego, jak również własnych ograniczeń, tym pewniej stąpa przez życie i ułatwia je sobie. Tym właśnie zajmuje się Gestalt psychoterapia Warszawa każdego roku pomaga w ten sposób pacjentom, również z całego kraju, którzy szukają fachowej pomocy. Taka forma terapii trwa zazwyczaj kilka lat. Prawie nigdy nie stosuje się jej jednak podczas leczenia uzależnień.

Drugą formą pomocy jest terapia narracyjna. Można ją przeprowadzać w systemie grupowym, ale także indywidualnym. Jeżeli chodzi o specyfikę i założenia tej formy, to wiąże się z opinią, że każdy człowiek to narrator własnego życia, sam musi o nim decydować. Sposób, w jaki przekazuje się i wyraża na temat swoich odczuć wpływa na to, jak człowiek postrzega samego siebie. Ciekawostką jest, że terapeuta w trakcie sesji przyjmuje sposób wypowiadania się, jaki występuje u pacjenta. Jeżeli natomiast chodzi o cel działania, to ma ono pomóc w zmianie narracji pacjenta w momencie, kiedy jest niewłaściwa i negatywna. Bardzo często pomocną jest forma terapii, jaka stanowi narracyjna psychoterapia Warszawa również w tym zakresie oferuje licznych psychoterapeutów, którzy od wielu lat pomagają swoim pacjentom w radzeniu sobie z własnym życiem. Ten rodzaj terapii jest kierowany do osób, które pragną poprawić swoją jakość życia, a także bliskich, na których zachowanie pacjenta wpływa, często niestety bardzo negatywnie.

psychoterapia warszawa http://www.psycholokum.pl/